Til trods for hjælpepakke: Rejsebureaubranchen er stadig helt i knæ

Selvom rejsebureaubranchen overordnet set er glad for den støttepakke til erhvervet, som Folketinget vedtog den 26. marts, er der stadig brug for massiv hjælp. Branchen er fuldstændig i knæ, fortæller Danmarks Rejsebureau Forening, og det bliver kun værre i de kommende måneder, hvis ikke der ændres fundamentalt på nogle af de krav, der følger med pakken, lyder det.

Erhvervsministeriets støttepakke til rejsebureaubranchen indeholder 1,5 mia. kroner, som den danske Rejsegarantifond kan udlåne til nødlidende rejsebureauer, der har måttet tilbagebetale penge til kunder, der ikke er kommet af sted på deres rejse på grund af Covid-19- relaterede forhold. Bureauerne kan dermed refundere de kunder, der er berørt af, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Danmarks Rejsebureau Forening mener dog, at de nuværende rammer i aftalen er skæve.

Rejsebureauerne kan nemlig søge om midler til dækning af betalinger for aflyste rejser til områder, som Udenrigsministeriet frarådede rejser til på grund af Covid-19, men ikke til rejser som måtte afbrydes efter afrejse, hvis de var påbegyndt før d. 13. marts, altå den dag, Udenrigsministeriet frarådede rejser til hele verden. Den begrænsning giver ingen mening. Der er heller ikke på nuværende tidspunkt dækning til rejser, der allerede er booket med afrejse efter d. 13. april, selvom der kun er en uge til den 14. april, og mange rejser derfor er blevet aflyst allerede.

”Det er helt indlysende, at bureauerne skal have mulighed for at søge penge hos Rejsegarantifonden for at dække alle rejser, der blev afbrudt på grund af Covid-19. I øjeblikket er det ikke muligt at få alle typer af rejse-aflysninger dækket, hvilket resulterer i milliontab hos rejsebureauerne, og det vil tvinge adskillige bureauer ud i konkurs”, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Hos Danmarks Rejsebureau Forening mener man desuden, at rejser, der er planlagt, købt og betalt med afrejse efter d. 13. april allerede nu skal omfattes af ordningen.

”Der er mange flyselskaber og hoteller, som allerede har oplyst, at det har lange udsigter, før de igen åbner, hvilket umuliggør mange rejser også efter den 13. april og en rum tid fremover. Derfor giver det absolut ingen mening, at rejsebureauerne ikke også kan få dækket tab, der opstår som følge af disse rejser”, siger Lars Thykier.

Han er overordnet set glad for, at der er kommet en støttepakke, men Lars Thykier noterer sig også konstruktionen, hvor alle medlemmer af Rejsegarantifonden hæfter kollektivt og solidarisk – også selvom et bureau ikke har gjort brug af muligheden for at låne. Samtidig er det uacceptabelt, at den kollektive ordning indebærer at man som rejsebureau også skal betale sine konkurrenters bidrag, hvis et eller flere rejsebureauer går konkurs.

”Danmarks Rejsebureau Forening arbejder for, at det lånebeløb, et rejsebureau får hos Rejsegarantifonden er det, bureauet skal betale tilbage – hverken mere eller mindre. Vi er ikke interesserede i at få solidariske lån, som kommer til at stille nogle bureauer ekstraordinært dårligt – og nogle bureauer ekstraordinært godt. Hvert bureau, der ønsker at låne et beløb, bør få sin egen ”lånekonto” i Rejsegarantifonden”, siger Lars Thykier, som også gør opmærksom på, at hvis grundlaget for beregningen af, hvad et rejsebureau skal betale til Rejsegarantifonden ikke ændres, så vil en del rejsebureauer formentlig registrere sig i andre EU-landes rejsegarantifondsordninger og dermed undgå at skulle deltage i en urimelig og skævvredet dansk tilbagebetalingsordning.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk