Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Som I sikkert allerede har hørt, blev regeringen sammen Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i går enige om at fortsætte udfasningen af hjælpepakkerne til dansk erhvervsliv.

Ifølge aftaleparterne og Erhvervsminister Simon Kollerups pressemeddelelse beror dette på det forhold, at dansk økonomi ifølge ministeren; ”….buldrer frem efter corona” og han fortsætter med at konkludere; ”Samtidig er alle corona-restriktionerne blevet ophævet, og langt de fleste virksomheder oplever vækst og fremgang.”

Det viser desværre med al tydelighed endnu engang den manglende forståelse for oplevelsesindustrien og ikke mindst rejsebranchen.

Vi var de første til at blive ramt af krisen, og vi er de sidste til at komme ud af den. Henset til rejsevejledningernes nuværende struktur, klinger det endog særdeles hult, når det forlyder i pressemeddelelsen, at alle coronarestriktioner er blevet ophævet.

Heldigvis er det dog lykkes at få sikret en smule hjælp endnu trods negligeringen af rejsebranchen i ovenstående citat.

Virksomheder med en omsætningsnedgang på 45 pct. eller mere vil således fortsat kunne søge om hjælp til faste omkostninger året ud.

På samme vis forlænges garanti- og låneordningerne i Vækstfonden og EKF samt låneordningen i Rejsegarantifonden året ud.

 

Til gengæld ophører kompensationsordningen for selvstændige, hvilket efter DRF’s opfattelse er yderst beklageligt, idet der ikke er noget fagligt belæg for at antage, at blot fordi man er selvstændig i rejsebranchen, så omfattes man ikke af de rejserestriktioner, som den øvrige del af rejsebranchen fortsat er er underlagt.

Det er helt utilstedeligt med denne forskelsbehandling, og DRF vil fortsat presse på for, at kompensationsordningen for selvstændige forlænges på samme vilkår som de virksomheder, der efter den nye udfasningsaftale er berettiget til at søge om hjælp til faste omkostninger resten af året.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk