Kan man udflage?

Information fra DRF

Selvom ferien har ramt Christiansborg og embedsværket er det ikke ensbetydende med, at der ikke sker noget.

Der er stadig mange mellemregninger, hvor der mangler afklaring om hjælpepakkerne, ligesom DRF fortsat arbejder på, hvordan rejsebranchen sikres hjælp, når de nuværende hjælpepakker udløber på den anden side af sommerferien.

Alt dette og meget mere vil der efter sommerferien blive informeret nærmere om i de kommende særmeddelelser til DRF’s medlemmer.

Flere medlemmer har spurgt, om det overhovedet er muligt at flytte sin registrering til et andet land, hvis man ikke ønsker at være registreret i den danske Rejsegarantifond.

Med pakkerejsedirektivets ændring og de dertil knyttede ændringer i rejsegarantifondsloven og pakkerejseloven er der siden 1. juli 2018 under visse omstændigheder åbnet for at bruge et andet medlemslands konkursbeskyttelsesordning.

Sådanne muligheder følger nemlig af pakkerejsedirektivets artikel 18, der omhandler den såkaldte gensidige anerkendelse af beskyttelse mod konkurs eller insolvens.

DRF er i gang med at afdække visse andre europæiske landes konkursbeskyttelsesordninger, så det er muligt for rejsearrangørerne at vurdere, om det vil være mere fordelagtigt at gøre brug af et andets lands konkursbeskyttelsesordning.

Konkursbeskyttelsesordningerne er både for så vidt angår dækningsomfang og -type samt kravene til rejsearrangørerne meget forskellige fra de enkelte medlemslande.

Det vil derfor alene være særligt udvalgte landes ordninger, der vil blive udvalgt og gennemgået på baggrund af den viden DRF har med de enkelte landes ordninger.

Eftersom kravene i de enkelte medlemslandes ordninger er forskellige, er det heller ikke ensbetydende med, at ét bestemt lands ordning, vil være lige attraktivt for alle andre rejsearrangører.

Det er forventningen, at DRF i løbet efteråret vil afholde et møde, hvor de udvalgte landes ordninger gennemgås. Samtidig vil der blive redegjort for de juridiske konsekvenser, som en udflagning bl.a vil have for en rejsearrangør, der vælger at benytte et andet lands konkursbeskyttelsesordning.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk