Information om aktiviteter på DRF’s sekretariat

Uge 42 & 43

Selvom vi også på sekretariatet har kunnet mærke, at det har været efterårsferie, har der alligevel været en del aktiviteter i løbet af uge 42. Vi ser i dette indlæg desuden på aktiviteterne i uge 43.

Indlægget om ugen eller ugernes forskellige aktiviteter skrives på baggrund af medarbejdernes kalendere. Det vil sige, at det udelukkende drejer sig om kalendersatte aktiviteter på det tidspunkt, indlægget skrives. Men der er en meget stor del af det daglige arbejde på sekretariatet, som ikke lægges ind i kalenderen og derfor sjældent medtages i disse indlæg.

Da vi har fået flere nye medlemmer, ridser vi derfor kort op i dette indlæg, hvad vi ellers får en typisk arbejdsdag til at gå med på sekretariatet.

Vi har telefontid hver dag mellem klokken 10.00 og klokken 15.00, og i dette tidsrum besvarer vi også mails, der kommer til vores fælles mailadresse drf@travelassoc.dk. En stor del af de ugentlige aktiviteter består derfor af medlemsrådgivning pr. telefon eller mail. Der er typisk mindst to jurister tilgængelige for rådgivning, men 2020’s særlige omstændigheder har gjort, at sagsbunkerne er så store, at nogle medlemmer oplever længere sagsbehandling end man har været vant til.

Mange møder (med blandt andet politikere, i diverse nævn og i EU/ECTAA-regi) kræver forberedelse, der kan tage flere dage eller flere uger afhængigt af kompleksiteten af emnet for mødet.

Medarbejderne læser desuden høringer, udarbejder høringssvar, hvis det skønnes nødvendigt, gennemgår lovforslag, bekendtgørelser og direktiver af både national og international (EU) art, skriver pressemeddelelser, nyhedsbreve, særmeddelelser, notater og meget andet.

Det sagt, så er følgende en kort opsummering af kalendersatte aktiviteter i uge 42 og 43.

Mandag d. 12. oktober og tirsdag den 13. oktober deltog Jakob Hahn i møder i ECTAAs juridiske komité (Legal Committee). ECTAA er den fælleseuropæiske rejsebureauforening.

Onsdag d. 14. oktober havde Lars Thykier telefonmøde med en ekstern interessent. Dagen efter, altså torsdag d. 15. oktober var der møde mellem stifterne af Pakkerejse-Ankenævnet, det vil sige Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet TÆNK. Nævnets formand, dommer Mikael Kragh, deltog også, og mødet blev afholdt på DRF’s sekretariat. Lars Thykier havde yderligere to telefonmøde samme eftermiddag med interessenter.

Fredag d. 15. oktober havde Nils Hornemann telefonmøde med et medlem om en række sager.

Mandag d. 19. oktober holdt Lars Thykier og Louise Alkjær møde om håndtering af kontingent 2021. Lars Thykier havde et telefonmøde senere med en medarbejder i Rejsegarantifonden. Om tirsdagen d. 20. oktober deltog Lars Thykier sammen med Henrik Specht fra Rejsearrangører i Danmark i møde med udenrigsminister Jeppe Kofod. Mødet blev afholdt i Udenrigsministeriet og handlede om rejsevejledninger. Onsdag den 21. oktober havde Nils Hornemann og Jakob Hahn møde med DRF’s eksterne advokat. Lars Thykier og Henrik Specht deltager fredag d. 23. oktober i et møde med Erhvervsministeriets departementschef. Dette møde omhandler også rejsevejledninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til sekretariatets aktiviteter.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk