Aktiviteter på sekretariatet

Uge 48

Som i de foregående uger er det kun hovednummeret (35 35 66 11), der vil være åbent i uge 48. Rådgivernes direkte numre er foreløbig lukkede for direkte kald. Send i stedet en mail til drf@travelassoc.dk, der beskriver din sag og husk at anføre, om sagen er akut.

Mandag den 23. november er Jakob Hahn optaget hele dagen med nævnsmøde i Forbrugerklagenævnet, møde i Specialudvalget for transport samt slutteligt møde i ECTAA-komiteen, der behandler juridiske emner, Legal Committee. ECTAA er den fælleseuropæiske rejsebureauforening.

Onsdag den 25. november er Nils Hornemann ikke tilgængelig, da han er til nævnsmøde i Pakkerejse-Ankenævnet hele dagen. Nils Hornemann repræsenterer sammen med et medlem, der er udpeget af RiD. rejsebranchen i nævnets møde denne dag. De to andre nævnsmedlemmer repræsenterer forbrugersiden.

Torsdag den 26. november er Lars Thykier til møde i PAPGJC (Passenger Agency Programme Global Joint Council) under IATA. Senere holder han oplæg i den danske afdeling af ANTOR (Association of National Tourist Offices and Representatives). Oplægget handler om Covid-19-krisen set fra DRF’s perspektiv.

Nils Hornemann har telefonmøde med et medlem fredag den 27. november.

Der bliver løbende lagt møder ind i kalenderen, som vi ikke kender til, når nyhedsbrevet går i luften. Det drejer sig oftest om telefonmøder/virtuelle møder.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk