Husk at informere på varigt medium

Korrekt information til kunderne

DRF har fået en håndfuld henvendelser de seneste dage om, hvordan man mest korrekt informerer sine kunder om eventuelle coronaregler, der måtte gælde på en destination/rejse.

Alle informationer om rejsen inklusiv ethvert forhold, som rejsebureauet vil kunne gøre gældende, skal udleveres til kunden på varigt medium når aftalen indgås. I tilbudsfasen kan man dog nøjes med at linke til fx rejsebetingelser eller andet, hvor informationen fremgår, men man kan ikke undlade at informere, heller ikke i tilbudsfasen.

Et varigt medium er for eksempel tekst i en e-mail eller i et vedhæftet pdf-dokument, hvis man da ikke foretrækker at trykke det hele på kundens aftale (billet). En hjemmeside er dermed som udgangspunkt ikke at betragte som et varigt medium.

Vigtige oplysninger kan også sendes eller udleveres til kunden som fysisk materiale, for eksempel i en folder eller et katalog.

Vigtige oplysninger angår ikke kun coronaregler på stedet/på rejsen, men en lang række oplysninger om den pågældende rejse herunder bl.a. indkvarteringens væsentligste kendetegn, visumkrav og meget mere. Der er altså ikke tale om en ny bestemmelse indført på grund af covid-19-pandemien, idet oplysninger om særlige indrejseregler altid har været omfattet af rejsearrangørens oplysningspligt.

Konsekvenser, hvis man ikke udleverer vigtig info på varigt medium

Det er altså ikke tilstrækkeligt, at man efter aftaleindgåelse blot oplyser kunden om, at informationer kan findes på hjemmesiden. Har den rejsende ikke fået udleveret de almindelige betingelser og alt andet vedrørende rejsen på varigt medium, er de pågældende informationer ikke en del af kundens aftale, og bureauets almindelige betingelser og eventuelle forbehold, man har taget om fx coronaregler kan dermed ikke gøres gældende overfor den rejsende.

Tjekliste fra DRF

DRF har i forbindelse med udarbejdelsen af de nye almindelige betingelser ligeledes udarbejdet en tjekliste over de oplysninger, der skal fremgå af udbudsmaterialet og dermed de oplysninger, som kunden skal have på varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse. Bemærk dog, at vores forslag til tekst om coronapas findes i det notat, DRF udarbejdede i januar 2021.

Har du tidligere anmodet om de almindelige betingelser, har du allerede fået den omtalte tjekliste sammen med en vejledning til de almindelige betingelser. Ellers kontakt sekretariatet på drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker dem eller notatet om coronapas tilsendt.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk