Regnskaber og periode 1

DRF har udfærdiget officiel meddelelse

Flere medlemmer har rettet henvendelse til sekretariatet i forbindelse med aflægning af regnskaber og spørgsmål til, hvordan man skal behandle den del af modtagne støttebeløb for periode 1, hvor det endnu ikke er afklaret om, der skal ske tilbagebetaling herfor.

Hvordan det regnskabsteknisk skal medtages er et spørgsmål, der skal afklares med jeres revisor, da der kan være mange forskellige omstændigheder, der har indflydelse på, hvordan det skal opgøres og rubriceres.

I den forbindelse har flere af medlemmernes revisorer bedt om en udtalelse fra DRF om, hvordan foreningen vurderer kravenes berettigelse.

DRF har på den baggrund udfærdiget en officiel meddelelse, hvori der redegøres for foreningens vurdering af kravenes berettigelse, så revisorerne kan bruge denne til at tage stilling til, hvordan beløbene hos det enkelte bureau skal fremgå af dets regnskab.

Medlemmer, hvis revisor måtte ønske en sådan meddelelse, kan rette henvendelse til sekretariatet  på drf@travelassoc.dk og få denne udleveret til brug for medlemmets regnskabsaflæggelse.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk