Nyt medlem i DRF

Velkommen!

Danmarks Rejsebureau Forening har fået sit 16. nye medlem i 2020. Det drejer sig om MyCruise, som vi hermed byder et stort og hjerteligt velkommen.

Andelen af nye medlemmer har langt overskredet andelen af medlemmer, som har udmeldt sig af foreningen (frist for dette var 30. september), og det er vi meget glade for.

Læs om alle medlemmer her, men bemærk, at flere nyere medlemmer er så nyindmeldte, at de endnu ingen medlemsside har.

Og husk i øvrigt, at hvis du selv som ”gammelt medlem” ikke figurerer på denne liste, så er det fordi vi ikke har modtaget logo og evt. billeder og tekst til at lave din medlemsside.

Hvis du ikke er på siden og gerne vil på, så send det ønskede til Louise Alkjær på sekretariatet (lal@travelassoc.dk). Det gælder også, hvis der er fejl eller andet, du vil have rettet på din medlemsside.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk