Der kommer vigtig information fra RGF

Kære medlemmer

Det er meget vigtigt, at I senest den 14. august 2020 underskriver en tro og love-erklæring, der kommer fra Rejsegarantifonden formentlig i morgen d. 22. juli 2020.

Som nævnt i vores særmeddelelse nr. 82 fra den 8. juli har EU-Kommissionen tidligere godkendt, at rejsebranchen modtager statsstøtte. Der er tale om flere forskellige støttebeløb, der alligevel hænger sammen, så det er lidt kompliceret.

For det første blev der bevilget 600 mio. kr. der skulle gå til at dække faktiske omkostninger i forbindelse med refunderinger for aflyste rejser i periode 1. (26. januar 2020 til den 13. april 2020). De rejsearrangører, der har ansøgt om refundering for periode 1 har fået disse beløb udbetalt som statsstøtte.

Herudover er der også bevilget en anden form for statsstøtte til de rejsearrangører, der er er registreret i Rejsegarantifonden, og denne støtte er omfattet nogle særlige EU-støtteregler (”de minimis-støtte”). Det er denne støtteordning, som henvendelsen fra Rejsegarantifonden i morgen vedrører.

De minimis-støtten gives til Rejsegarantifonden som 2 forskellige beløb.

Det ene beløb er på 125 mio. kr. og går direkte til fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden. Dette beløb er med til at polstre pakkerejsekassen mod fremtidige konkurser og skal ikke betales tilbage.

Det andet beløb er på 300 mio. kr. og bevilges som en såkaldt midlertidig tabsramme frem til og med den 31. december 2021. I tilfælde af en rejsearrangørs konkurs, skal beløbet bruges til at dække tab på dennes individuelt optagede lån til dækning af faktiske omkostninger for periode 2 og 3 (fra den 14. april til den 31. august) og for afbrudte rejser. Det indebærer, at hvis de 300 mio. kr. ikke alle er brugt til at dække tab på konkurser frem til den 31. december 2021, skal den resterende del af beløbet betales tilbage til staten. Den er del af beløbet, der måtte blive brugt, anses for at være givet som indirekte støtte til rejsebranchen, idet rejsebranchen ikke pålægges at skulle tilbagebetale den brugte del af beløbet.

Begge beløb er dermed med til at sikre, at rejsearrangørerne forhåbentlig ikke skal betale formueopbyggende bidrag til Rejsegarantifonden i tilfælde af konkurser.

Statsstøtten gives indirekte

For at Rejsegarantifonden kan modtage pengene, skal alle rejsearrangører, der er tilsluttet fonden, underskrive en tro og love-erklæring med oplysning om, hvorvidt man tidligere har modtaget de minimis-støtte, og at man ansøger om at modtage denne støtte.

Det er meget vigtigt her at understrege, at det ikke er den enkelte rejsearrangør, der får tilført de pågældende støttekroner direkte.

Støtten gives indirekte via Rejsegarantifonden og anvendes med det formål at undgå, at de registrerede rejsearrangører pålægges at indbetale et nyt formueopbyggende bidrag, hvis der indtræffer konkurser, som medfører store økonomiske træk på Rejsegarantifonden.

En kompliceret sag

Det kan virke underligt at tale om støtte og skulle underskrive en erklæring i denne henseende, når rejsearrangørerne ikke selv modtager pengene, men det er skruet lidt kompliceret sammen på grund af EU-reglerne for statsstøtte.

At der rent faktisk er tale om støtte kan ses ved, at når fondskassen tildeles disse midler, så undgår de registrerede rejsearrangører som nævnt ovenfor at blive pålagt at skulle betale et formueopbyggende bidrag til fondskassen.

Det er derfor vigtigt, at I underskriver og indsender erklæringen, da det er en forudsætning for, at de registrerede rejsearrangører via Rejsegarantifonden indirekte kan modtage hele det bevilgede statsstøttebeløb.

Konsekvenser ved ikke at skrive under

Man kan risikere, at det samlede støttebeløb til rejsebranchen bliver mindre end det bevilgede, hvis ikke alle skrive under, men det er ikke endnu ikke helt afklaret. Det kan heller ikke udelukkes, at konsekvensen af ikke at underskrive erklæringen kan være, at Rejsegarantifondens bestyrelse beslutter, at der skal indføres formueopbyggende bidrag til at konsolidere fondens formue, for at alle er med til at betale.

Sagt med andre ord, jo flere der skriver under, jo større bliver beløbet i fondskassen til at sikre alle registrerede rejsearrangører mod at skulle begynde at indbetale et formueopbyggende bidrag.

Man kan derfor bidrage ”gratis” med den tildelte statsstøtte ved at indsende erklæringen eller omvendt risikere at blive opkrævet beløbet som et nyt formueopbyggende bidrag, hvis man ikke indsender erklæringen.

DRF opfordrer til, at alle underskriver

Danmarks Rejsebureau Forening vil på det kraftigste opfordre til, at alle rejsearrangører underskriver tro og love-erklæringen, når den kommer fra Rejsegarantifonden inden for kort tid. Jo flere bureauer, der underskriver, jo større beløb modtager fondskassen for pakkerejser, så man forhåbentlig kan undgå, at de registrerede rejsearrangører skal til at indbetale formueopbyggende bidrag til fondskassen på ny.

DRF’s medlemmer er velkomne til at kontakte sekretariatet for den lidt mere tekniske og juridiske forklaring på ovenstående. Der medfølger til jeres orientering et forklarende brev fra fonden, når de fremsender information om netop tro og love-erklæringen.

For at få alle registrerede rejsebureauer i Rejsegarantifonden med i støtteordningen, er denne meddelelse åben for alle og må meget gerne deles, også uden for DRF’s medlemskreds.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk