Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Som nævnt på medlemsmødet i efteråret kigger DRF på alternativer til den nuværende kontingentskala, som vi håber at kunne præsentere for jer til årsmødet den 19. april 2023. I den forbindelse har vi brug for nogle opdaterede tal fra jer, for at kunne arbejde med forskellige beregningsmodeller. Vi har derfor brug for tre nøgletal fra jer, som I meget gerne må sende til os snarest muligt.

 • Lønsum
 • Antal ansatte omregnet til FTE
 • Antal ansatte pr. 30/9

Vedrørende lønsumLønsummen skal inkludere følgende: (I parentes ses feltnumre i e-Indkomst)

 • A-indkomst (0013)
 • A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (0014)
 • Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskaber (0041)
 • ATP-bidrag (en tredjedel) (0046)
 • Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse (0069)
 • Lønmodtagers pensionsandel (0147)

Endvidere skal summen af eventuelle bruttotræksordninger inkluderes. Hermed menes de ordninger hvor medarbejdere går ned i løn, mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed. Det kan f.ek.s. være sundhedsordning, avis, bredbånd, pendlerkort mv. Ved beregningen skal I fraregne de samlede løn- og pensionsomkostninger for følgende persongrupper:

 • Administrerende direktør, som er tilmeldt det centrale virksomhedsregister (CVR)
 • Medarbejdere med en ejerandel på mindst 20%
 • Medarbejdende ægtefælle i personligt dreven virksomhed

Antal ansatte omregnet til FTEDette nøgletal opgøres som det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede personer (også kaldet årsværk) i 2022. 

En let måde at finde det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på, er at tage den samlede indberetning af ATP-bidrag (Felt nr. 0046 i eIndkomst) divideret med 3.408 (samlet ATP-bidrag per medarbejder).

I skal fraregne følgende persongrupper, når I laver beregningen:

 • Administrerende direktør, som er tilmeldt det centrale virksomhedsregister (CVR)
 • Medarbejdere med en ejerandel på mindst 20%
 • Medarbejdende ægtefælle i personligt dreven virksomhed

Antal ansatte pr. 30/9Endelig har vi også brug for, at I foretager en opgørelse af antallet af jeres ansatte per den 30/9 2022. Da vi skal bruge noget tid til at arbejde med forskellige beregningsmodeller, vil vi sætte stor pris på, at I allerede sender nøgletallene til sekretariatet i løbet af næste uge. Alle tal behandles naturligvis fortroligt.Nøgletallene kan sendes til drf@travelassoc.dk.  Ved spørgsmål er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk