Information om DRF’s arbejde

Læs mere om, hvordan de seneste syv uger er gået på sekretariatet

I forbindelse med COVID-19-krisen har Danmarks Rejsebureau Forening valgt at kommunikere via særmeddelelser, og nyhedsbrevet har derfor holdt pause. Nu starter vi det igen, og vi vil løbende give indblik i, hvor DRF har sit fokus, og hvorledes vi arbejder for at styrke rejsebureauernes rammevilkår i fremtiden og virksomhedernes økonomi.

Krisen har selvsagt bragt rejsebureauerne under et enormt pres. Et pres, som DRF også har mærket gennem de nu seneste syv uger. På sekretariatet er der – til tider i døgndrift – blev arbejdet på skabe et politisk pres med vores mærkesager, løbende rådgivning af medlemmer og møder med relevante interessenter, der kan bidrage til vores politiske arbejde.

Vi ved, at situationen er særlig, og at krisen har medført et utal af spørgsmål. Vi vil gerne kvittere medlemmerne af DRF for jeres forståelse i en tid, hvor også sekretariatet har været under et stort pres.

Flere har spurgt, hvad det er, DRF laver i denne situation, og det har vi søgt at redegøre lidt for nedenfor. Vi takker i den forbindelse for jeres mange gode indspark og arbejder i den grad på at få gennemført jeres ønsker og behov.

Men det er desværre meget svært at blive helt konkrete i vores information om vores arbejde med jeres ønsker, da det politiske og mediemæssige arbejde ofte foregår bag lukkede døre.

Vi skal i forbindelse med det politiske arbejde navigere indenfor en række på forhånd fastlagte normer og rammer, der i nogle situationer medfører, at det ikke er realistisk at få gennemført alle de ønsker, I kunne tænke jer.

Derfor er det også nødvendigt at foretage prioriteringer af de indsatsområder, hvor der er størst sandsynlighed for, at vi kan komme igennem med branchens synspunkter.

Vi har via særmeddelelserne og pressemeddelelserne søgt at kommunikere disse budskaber, og selvom de kan fremstå overordnede, kan vi forsikre jer, at enhver tænkelig (og utænkelig) detalje, strategi, og løsningsmodel bliver endevendt. Der er næppe en vinkel eller mulighed, der ikke er blevet drøftet i forbindelse med fastlæggelsen af vores strategi for både det politiske og mediemæssige arbejde, selvom det måske ikke altid kan virke sådan.

For at give jer et øget indblik i, hvad DRF har fokus på, får I her en kort gennemgang af de vigtigste aktiviteter, der har været på sekretariatet i de seneste syv uger.

Rådgivning – daglig rådgivning af medlemmer om pakkerejselov, rejsegarantifondslov, nye lovforslag og bekendtgørelser, ansættelsesret med mere. Rådgivningen foregår via mail og telefonisk. Telefonerne har været åbne som vanligt mellem 10.00 og 15.00 på alle hverdage. Mails besvares i udgangspunktet hele dagen afhængigt af bemandingen på sekretariatet.

Politisk arbejde – DRF har siden 9. marts deltaget i 35 kalderindkaldte møder med ministerier (Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet) og Christiansborgpolitikere. En del af møderne er foregået i samarbejde med Rejsearrangører i Danmark (RiD) og Dansk Erhverv (DE). Hertil skal lægges mindst det dobbelte antal ikke-kalenderindkaldte møder primært med repræsentanter for Folketingets forskellige partier.

Kommunikation – DRF har siden 9. marts sendt 42 særmeddelelser til medlemmerne.

Presse – DRF har siden 9. marts sendt 12 pressemeddelelser (se indlæg her, hvor vi går mere i dybden med pressedækningen siden 9. marts)

Internationalt – DRF har siden 9. marts deltaget i 17 internationale virtuelle møder fortrinsvis med ECTAA, den fælleseuropæiske rejsebureauforening og IATA.

Rejsegarantifonden og DRF’s bestyrelse – DRF har siden 9. marts deltaget i fem ekstraordinære bestyrelsesmøder i Rejsegarantifonden og selv afholdt det samme antal ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Medlemmerne er meget velkomne til at kontakte sekretariatet for uddybning af ovenstående liste, som i øvrigt ikke dækker alle aktiviteter.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk