Ingen vej uden om: kunderne skal oplyses om mange ting

Rejsebureauet har oplysningspligt over for sine kunder – det står i loven og er ikke nogen nyhed. Oplysningspligten fandtes i den gamle pakkerejselov, og den er med i den nye. Med den nye lov er der endda kommet en række ekstra ting med, som rejsearrangører skal oplyse om.

Pandemien har tillige medført en række særlige indrejseforhold i mange lande. På destinationerne kan der være nye, anderledes forhold, også affødt af pandemien. Disse ting hører i et vist omfang under rejsebureauets oplysningspligt, og der er ingen vej uden om:

Vil man som bureau gøre noget gældende, hvis kunden påberåber sig hæveret, stiller krav om kompensation eller erstatning eller sender en sag i Pakkerejse-Ankenævnet, så skal kunden være oplyst korrekt.

På sekretariatet har vi – efterhånden som epidemien og restriktionerne er klinget af herhjemme – fået en del henvendelser fra medlemmer, der døjer med at få overblik over, hvad de præcist skal oplyse, hvordan det skal oplyses, hvornår og i nogle tilfælde også hvorfor.

Coronarestiktioner og særlige coronaindrejseregler er noget, som rejsebureauerne stadig er nødt til at oplyse kunden om – også selvom reglerne ændrer sig hele tiden. Vi er klar over, at det medfører ekstra arbejde, men igen: vil man som rejsebureau gøre noget gældende over for kunden, er man nødt til at have oplyst om kravet, uanset hvor stort eller småt, det er.

Til gengæld mener DRF stadig, at særlige krav til den rejsende, for eksempel vedrørende indrejse, vacciner m.v., der ændrer sig efter aftaleindgåelse, hører under kundens egne forhold og dermed ikke er noget, bureauet kan gøres ansvarligt for (såfremt rejsen stadig kan gennemføres uden væsentlige mangler).

Der er altså ikke noget ”quickfix” i forhold til oplysningspligten. Rejsebureauerne er nødt til at oplyse om ”det hele”.

Alt dette og meget mere kommer vi igennem på DRF’s klagesagskurser, ligesom medlemmer også kan få tilsendt den nedenfor omtalte tjekliste over de ting, man som rejsearrangør er forpligtet til at oplyse den rejsende om i henhold til pakkerejseloven.

Der er dog en række forholdsvis enkle trin, man som rejsebureau kan foretage sig for at dæmme op for de allermest grimme overraskelser i sager, hvor kunder fx påberåber sig hæveret eller krav på kompensation eller erstatning.

  • Implementér handelsbetingelser/almindelige betingelser, der er juridisk korrekte

DRF’s jurister har udarbejdet et sæt betingelser, der tager højde for langt det meste i forhold til den nye pakkerejselov. Det er vigtigt, at du overfører betingelserne 1:1 og ikke laver dem om. Kontakt i stedet DRF’s jurister og få gode råd til, hvordan du kan ændre, hvis du absolut ønsker at ændre på indholdet, så dine betingelser både er juridisk korrekte og passer til din virksomhed.

  • Sørg for, at alle oplysninger, der er nævnt i Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 6 oplyses kunden, inden I indgår aftalen

DRF’s jurister har udarbejdet en tjekliste over de oplysninger, kunden iflg. § 6 skal have, inden man indgår aftalen. I mange tilfælde er det oplysninger, der allerede ligger i det helt almindelige markedsføringsmateriale på nettet eller i et katalog, fx oplysninger om rejsemål, hotel, antal stjerner, visum og andre indrejsekrav og så videre.

  • Udlevér det korrekte standardoplysningsskema til kunden

Inden man indgår aftalen, skal kunden desuden have en kopi af et såkaldt standardoplysningsskema. Det er obligatorisk for rejsearrangøren at udlevere skemaet til den rejsende i uredigeret form. Medlemmer kan få tilsendt relevante standardoplysningsskemaer.

  • Sørg for, at alle oplysninger, der er nævnt i Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 10 oplyses kunden ved aftaleindgåelsen/bekræftelses af aftalen.

Oplysningerne skal udleveres til kunden på varigt medium, hvis rejsearrangøren vil gøre dem gældende ved en eventuel sag eller tvist med kunden. DRF’s jurister har som nævnt ovenfor udarbejdet en tjekliste over de oplysninger, kunden iflg. § 10 skal have efter aftaleindgåelsen. Oplysningerne er bl.a. alle de oplysninger, der kræves efter § 6 og derudover fx særlige krav, rejsearrangøren har påtaget sig at opfylde på den pågældende rejse, information om, hvordan man reklamerer under rejsen, kontaktinfo på Rejsegarantifonden og så videre. Det hele fremgår af den udarbejdede tjekliste.

Almindelige betingelser og tjekliste

Send en mail til drf@travelassoc.dk, hvis du ønsker de almindelige betingelser og tjeklisten tilsendt. Både nye og ”gamle” medlemmer er velkomne, også selvom du måske har fået dem tilsendt tidligere.

Læs mere

Medlemmer taber stadig uforholdsmæssigt mange sager i Pakkerejse-Ankenævnet på grund af, at vigtige oplysninger om rejsen ikke blev givet på varigt medium ved aftaleindgåelse. Du kan læse mere om varigt medium her.

Du kan læse og downloade hele Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer her.

NB. Dette er en redigeret udgave af en artikel, der har været udgivet tidligere.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk