Lidt mere om brugen af Google Analytics

Efter en række domme i EU har Datatilsynet vurderet, at det ikke længere er muligt som udgangspunkt at benytte Google Analytics lovligt i forhold til GDPR-lovgivningen. Det har vi skrevet om tidligere, og det indlæg kan læses her.

Statistik indsamlet via Google Analytics bliver overført til USA, og indtil juli 2020 var USA undtaget fra forbuddet om overførsel af persondata til tredjelande, hvis overførslen skete under den såkaldte Privacy Shield-ordning. De virksomheder, der bruger Google Analytics, har derfor overført data lovligt efter Privacy Shield ordningen. Den blev dog underkendt i 2020, og den nye aftale mellem EU og USA, er desværre endnu ikke klar.

Forhåbentlig kommer der en aftale på plads inden for en overskuelig fremtid, men den er altså ikke kommet endnu. En ny ” Privacy Shield-ordning”, godkendt af EU, er at foretrække, men om der går et par måneder, et halvt år eller mere, er der ikke nogen indikationer på endnu, men vi ved, at EU arbejder hårdt på at få sagen løst hurtigst muligt.

Der findes dog en række alternativer til Google Analytics, ligesom man som virksomhed også kan indrette Analytics med en række foranstaltninger, der gør værktøjet mere compliant. Det koster i de fleste tilfælde mange ressourcer, både tid og penge, og heller ikke ved at foretage disse greb, kan man være sikker på, at ens løsninger overholder reglerne.

Datatilsynet har i en artikel i Mediawatch udtalt, at det ikke i 2022 kommer til at holde tilsyn med virksomheders brug af Google Analytics. Ifølge Datatilsynet har det endnu ikke taget stilling til, om det samme vil være tilfældet for 2023.

Men, siger tilsynet videre, ”det får konsekvenser, hvis Datatilsynet opdager, at en virksomhed fortsat arbejder under de gamle Google Analytics-rammer og dermed opererer ulovligt. Alle dataansvarlige, der spekulerer i en opdagelsesrisiko, lever et meget farligt liv. For det vil være en skærpende omstændighed, hvis vi finder ud af, at nogen har ladet stå til og i særdeleshed, hvis de har spekuleret i, hvorvidt de vil blive opdaget eller ej.”

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du har spørgsmål til overførsel af data til USA via Google Analytics. Vi er ikke ude på at sprede panik, men det korte af det lange er desværre, at det indtil USA og EU indgår en ny aftale, som udgangspunkt er ulovligt at indsamle statistik med Google Analytics. Den eneste måde, man som virksomhed kan være helt sikker på at undgå at overtræde reglerne er, at man sletter eller deaktiverer sin Google Analytics-konto.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk