Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Danmarks Rejsebureau Forening har sammen med Rejsearrangører i Danmark netop afgivet høringssvar på høringen: Kommissionens forslag til direktiv om ændring af pakkerejsedirektivet.

Den kommende revision af pakkerejsedirektivet er en hjørnesten i sekretariatets politiske arbejde, og direktivet får – når det er implementeret i dansk lov – meget stor betydning for danske rejsebureauer.

Læs høringssvaret  i sin fulde længde.

DRF afholder et onlinemøde for medlemmer om status på revisionen af pakkerejsedirektivet, men datoen for dette er endnu ikke fastlagt, da vi afventer lidt information fra Bruxelles i forhold til, hvordan processen og det tidsmæssige perspektiv forventes at forløb.

Men det ligger dog fast, at det under alle omstændigheder ikke ligger lige om hjørnet, før reglerne træder i kraft.

DRF arbejder hårdt for at sikre, at direktivet ikke hastes igennem inden det kommende parlamentsvalg til sommer.

Dette vil vi også fortælle nærmere om på det kommende online, og vi forventer at kunne indkalde til møde inden for de kommende uger.

Du er velkommen til at kontakte branchedirektør Jakob Hahn på jaha@danskerhverv.dk, hvis du har brug for mere information om revision af pakkerejsedirektivet eller vores høringssvar.

Danmarks Rejsebureau Forening
Børsen
DK-1217 København K
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: kontakt-drf@danskerhverv.dk
www.travelassoc.dk