Indkaldelse til Generalforsamling 28. april 2022

Kære medlemmer

Herunder følger den officielle indkaldelse til generalforsamlingen torsdag d. 28. april 2022 kl. 13.00 – 14.00 med efterfølgende debat og indlæg fra Rejsegarantifonden v. direktør Birgitte Fjeldhoff og økonomichef Christian Springborg og SAS v. Executive Vice President & COO Airline Operations Simon Pauck Hansen.

Tidsplan kan læses her.

DRF’s årsrapport kan læses her.

Kan du ikke downloade årsrapporten eller andre dokumenter i denne meddelelse, så kontakt os med det samme på 35 35 66 11.

Tilmelding så hurtigt som muligt til drf@travelassoc.dk med angivelse af, hvor mange der kommer fra bureauet. Husk, at DRF inden generalforsamlingen er værter ved en frokost på Tivoli Hotel & Congress Center. Husk derfor at angive, om I ønsker at deltage i hele arrangementet eller kun den officielle del.

Den har været åbent for tilmelding i et stykke tid, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig igen, hvis man allerede har gjort det.

Mødet bliver ikke optaget, men der fremsendes skriftligt referat af generalforsamlingen efterfølgende. Der tages ikke referat af oplæggene efter generalforsamlingen, ligesom de heller ikke optages.

Bemærk, at denne indkaldelse kun sendes elektronisk.

OFFICIEL INDKALDELSE

Til DRF’s aktive & passive medlemmer

Frederiksberg den 30. marts 2022

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling torsdag d. 28. april 2022 2021 kl. 13.00 på

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussonsgade 2-4

1577 København V.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.
 3. Fraktionernes og eventuelle udvalgs beretninger.
 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for Foreningen.
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 6. Behandling af indsendte forslag.
 7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (link til budget/prognose her og kontingentskala her)
 8. Valg af formand (Peter Rasmussen, Profil Rejser, er på valg og genopstiller)
 9. Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DRF’s vedtægters § 8. (Henrik Piplits, Egencia og Anne Lise Dam Larsen, Risskov Rejser, er på valg og genopstiller begge. Jesper Schou, Billetkontoret, ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår i stedet Carsten Lindholm Pedersen, Billetkontoret)
 10. Evt. valg af manglende repræsentant(er) til DRF’s bestyrelse jf. §§ 8 & 21
 11. Godkendelse af DRF’s revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.
 12. Nedsættelse af udvalg.
 13. Gennemgang af aktuelle emner
 14. Eventuelt.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk