Særmeddelelse fra DRF

Kære medlemmer

Frederiksberg den 24. marts 2023

Herunder følger den officielle indkaldelse til generalforsamlingen onsdag den 19. april 2023 kl. 13.30 – 16.00.

Tilmelding bør ske så hurtigt som muligt til drf@travelassoc.dk med angivelse af, hvor mange der kommer fra bureauet.

Husk, at DRF inden generalforsamlingen er værter ved en frokost på Hotel Scandic, Kødbyen fra klokken ca. 12.15.

Husk derfor at angive, om I ønsker at deltage i hele arrangementet eller kun den officielle del, som begynder kl. 13.30.

Der har været åbent for tilmelding i et stykke tid, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig igen, hvis man allerede har gjort det.

Mødet bliver ikke optaget, men der fremsendes skriftligt referat af generalforsamlingen efterfølgende. Der tages ikke referat af eventuelt eksterne oplæg, ligesom disse heller ikke optages.

Årsrapporten kan læses her.

Bemærk, at denne indkaldelse kun sendes elektronisk.

OFFICIEL INDKALDELSE

Til DRF’s aktive & passive medlemmer

Hermed indkaldes til:

Ordinær Generalforsamling onsdag den 19. april 2023 kl. 13.30 på

Hotel Scandic, Kødbyen
Skelbækgade 3A
1717 København V.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.

3. Fraktionernes og eventuelle udvalgs beretninger.

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for foreningen.

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
a. Fusion med Dansk Erhverv (se bilag 1 her & bilag 2 her)
b. Nye vedtægter (Forslag til ny og moderniseret udgave af DRF’s vedtægter vedlægges – se bilag 3 her. For overskuelighedens skyld består forslaget af en sammenstilling af henholdsvis de eksisterende og nye vedtægter. Ønskes en version, hvor ”registrer ændringer” er synlige, kan dette naturligvis rekvireres på sekretariatet).

6. Behandling af indsendte forslag.

7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (se kontingentskala 2023 her og budget/resultat her).

8. Valg af formand (der er ikke formandsvalg i år).

9. Meddelelse om fraktionernes valg af formænd, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. DRF’s vedtægters § 8.  (Morten Lysdal Damgaard, Unitas Rejser og Heidi Maak Glinvad, Vitus Rejser, er på valg og genopstiller begge).

10. Evt. valg af manglende repræsentant(er) til DRF’s bestyrelse jf. §§ 8 & 21.

11. Godkendelse af DRF’s revisor samt valg af 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter.

12. Nedsættelse af udvalg.

13. Gennemgang af aktuelle emner.

14. Eventuelt.

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk