top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev #3, december 2017


 

Misvisende markedsføring eller bare dårligt vejr? Kendelse fra Pakkerejse-Ankenævnet

Kendelsen i sag nr. 2017/0107 blev afsagt d. 6. november 2017 og handler om et par, der på en ferie i Thailand oplevede mere regn end de havde forventet ud fra bureauets oplysninger på hjemmesiden om nedbørsmængder på rejsemålet.

Sagen
Klageren køber den 23. januar 2017 på bureauets hjemmeside en rejse til Koh Lanta, Thailand, for 2 personer for perioden fra onsdag den 22. marts til torsdag den 6. april 2017 med indkvartering i et større dobbeltværelse på hotel. Opholdet er med morgenmad og rejsen har en pris på i alt 15.004 kr.

På rejsens 10. dag må klageren i en henvendelse til bureauet konstatere, at det nu har regnet i ni ud af 10 dage. Klageren understreger, at klager selv plejer at grine ad folk, der reklamerer over vejret, og at det da heller ikke er det, der er denne reklamations ærinde.

Klageren gør derimod gældende, at bureauet har misvisende oplysninger på dets hjemmeside om nedbørsmængden på Koh Lanta, som lå til grund for klagerens køb af rejse til netop Koh Lanta i marts-april 2017.

Klageren gør desuden gældende, at Koh Lanta ifølge en graf på bureauets hjemmeside så ud til at være et godt sted at rejse til, hvis man vil til et varmt sted med over 25 grader i marts måned. Klager noterer sig blandt andet, at der ifølge bureauets markedsføringsmateriale på hjemmesiden ikke er udsigt til mere end fire regndage på en hel måned.

Oplysningerne på bureauets hjemmeside stammer fra målinger fra de forskellige landes officielle meteorologiske vejrstationer (World Weather Information Service) indsamlet af meteorologisk institut i Sverige, der indgår i WMO (Den verdensmeteorologiske organisation).

Dette fremgår af bureauets hjemmeside, hvor der yderligere står, at meteorologiske normalværdier beregnes som middelværdien målt over 30 år. Derudover henviser bureauet under information på rejsemålet Thailand generelt, til et link til Udenrigsministeriets hjemmeside, der blandt andet oplyser at der kan forekomme kraftig nedbør på andre tider af året, med oversvømmelser og mudderskred til følge ud over regntiden fra maj til oktober.

Klageren foretager egne undersøgelser om regndage i Koh Lanta og kommer frem til, at risikoen for regn i marts og april er langt større end opgivet i bureauets materiale, og at klager derfor har købt en rejse på et falsk markedsføringsgrundlag. Klager kræver på den baggrund rejsens grundpris på 12.996 kr. refunderet.

Afgørelsen
Ankenævnet lægger til grund, at det fremgik af bureauets hjemmeside, at vejret på Koh Lanta i gennemsnit har 27 regnfrie dage i marts og 21 regnfrie dage i april, samt at oplysningerne er baseret på målinger fra landets officielle meteorologiske vejrstationer, der beregnes som middelværdien målt over 30 år.

Ankenævnet lægger endvidere til grund, at målingerne er foretaget i perioden 1961-1990, og at bureauet har oplyst, hvor oplysningerne stammer fra.

Ankenævnet lægger yderligere til grund, at oplysningerne er de nyeste tilgængelige oplysninger fra den tilgængelige kilde Sveriges meteorologiske og hydrologiske institut, som indgår i Den verdensmeteorologiske organisation.

På denne baggrund finder Ankenævnet ikke, at klagerens krav kan imødekommes.

Hvad kan vi lære af sagen?
Et rejsebureau er naturligvis ikke ansvarligt for vejret på destinationen, men giver man oplysninger i sit materiale om vejret, for eksempel i form af nedbørstabeller eller andet, skal bureauet også dokumentere klart, hvorfra oplysningerne stammer. Oplysningerne skal yderligere stamme fra officielt hold, for eksempel meteorologiske institutter, når det som her drejer sig om vejrforhold.

Undlader man at henvise til sine kilder eller er kilden ikke officielt anerkendt, kan bureauet risikere at blive ansvarlig for oplysningerne om vejret – i den aktuelle sag om store mængder regn, der adskiller sig fra det, der blev oplyst i materialet.

I denne sag får klageren dog hverken helt eller delvist medhold i, at bureauets materiale var misvisende fordi bureauet har tydeliggjort nøjagtigt, hvor deres oplysninger stammer fra, nemlig Sveriges meteorologiske og hydrologiske institut, som indgår i Den verdensmeteorologiske organisation. Bureauets kilde er en officiel organisation.

Målingerne fra organisationen baserer sig på et gennemsnit over en 30 års-periode, og selvom der senest er målt i 1990, er det den nyeste måling, der er tilgængelig fra det meteorologiske institut.
At man selv kan stykke et andet resultat sammen via uofficielle kilder på nettet, spiller i denne henseende ingen rolle.

Hvis man som bureau for eksempel vil benytte klimatabeller i sine rejsemålsbeskrivelser er det derfor vigtigt, at man dels bruger en officiel kilde, dels tydeliggør i sit materiale, hvilken kilde, der er tale om.

Ankenævnet henstiller i øvrigt i denne sag til, at bureauet yderligere noterer i deres materiale, hvilken periode, målingerne stammer fra.

Kontakt sekretariatet, hvis du vil vide mere om dokumentationspligt.


 

Yderligere information

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere

© 2019 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3