top
Print side E-mail side 

Nyhedsbrev # 2, december 2016

forkert "seating" på fly - kendelse fra pakkerejse-ankenævnet

Klager køber en rundrejser til Thailand for to personer. Ved køb af rejsen bestiller klager to pladser ved siden af hinanden i midterste sektion i flyet på hjemrejsen fra Bangkok til København.

Sag 2016/0114

Sagen

Klager køber en rundrejser til Thailand for to personer. Ved køb af rejsen bestiller klager to pladser ved siden af hinanden i midterste sektion i flyet på hjemrejsen fra Bangkok til København. Inden købet får klager oplysning om, at klager er ”seatet” på plads 33E og 33F på hjemrejsen.

I klagers rejsedokumenter, som modtages en uge efter købet fremgår det, at klager er seatet på plads 32A og 32B på hjemrejsen.

En måned inden afrejse fremsender bureauet rejseplanen samt oplysning om, at kunden skal kontakte rejsebureauet hurtigst muligt, hvis der skulle være uoverensstemmelser i forhold til det bestilte. Af den fremsendte rejseplan fremgår det ligeledes, at klager er seatet på plads 32A og 32B på hjemrejsen.

Efter hjemkomst retter klager henvendelse til rejsebureauet med klage over den forkerte seating, og vil have hjemrejsen refunderet, da klager ikke er blevet seatet på plads 33E og 33F. Herudover var plads 32A og 32B ikke ved siden af hinanden.

Rejsebureauet afviser klagers krav med henvisning til, at en sædereservation aldrig er en garanti. Bureauet tilbyder samtidig klager en kompensation på 500 kr.

Afgørelsen

Pakkerejse-Ankenævnet finder, at klager burde have gennemlæst rejsedokumenterne ved modtagelse, som foreskrevet af rejsebureauet. Hvis klager havde gjort dette, burde klager have bemærket, at rejseplanen ikke stemte overens med det bestilte angående seating på flyet. Klager findes derfor at have påtaget sig risikoen for, at seating på flyet var forkert.

Pakkerejse-Ankenævnet finder dog samtidig, at klageren med rette kunne forvente at pladserne 32A og 32B var ved siden af hinanden. Da rejsebureauet ikke har gjort klager opmærksom på ved køb af rejsen, at siddepladser alene var et ønske og ikke garanterede pladser, har rejsen ifølge nævnet været behæftet med en mangel.

Klager er derfor berettiget til kompensation på 500 kr.

Hvad kan vi lære?

I sagen lægger Pakkerejse-Ankenævnet blandt andet vægt på, at klager ikke har gennemgået rejsedokumenterne efter modtagelse, også selvom bureauet udtrykkeligt har foreskrevet dette. Kunder er generelt forpligtede til at gennemlæse modtagne dokumenter for at sikre, at dokumenterne er i overensstemmelse med det aftale. Undlader kunden dette, påtager kunden sig risikoen for, at dokumenterne ikke stemmer overens med det bestilte.

Det er dog samtidig vigtigt at understrege i forbindelse med valg af sæder på fly, at dette – hvis det er tilfældet – kun er et ønske og ikke en garanti for at kunden faktisk får plads på sæderne. Hvis kunden har en forventning om, at der er tale om en garanti, vil kunden have ret til kompensation, da det vil være en mangel ved rejsen, at kunden ikke bliver seatet på de lovede pladser. Det er derfor vigtigt at understrege, hvis der alene er tale om en foreløbig pladsreservation, så kunden ved, at man ikke er garanteret pladsen, hvis dette er tilfældet.


Spørgsmål til kendelsen og dens udfald?

 

Kontakt Danmarks Rejsebureau Forening på + 3535 6611 eller


Danmarks Rejsebureau Forening

Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C

Telefon (+45) 35 35 66 11
E-mail:

Læs mere
 

© 2017 Danmarks Rejsebureau Forening.
SEO, SEM, CMS og Webdesign.
HTML5 / CSS3