Særmeddelelse fra DRF

Kære medlem

Denne særmeddelelse består af to rykkere fra DRF. Det angår årets kontingent og det angår det samråd, der skal være på tirsdag den 12. januar 2021 med Erhvervsministeren.

Dit kontingent til DRF for 2021: Vi skal rykke for info om omsætning

Vi mangler stadig information om den seneste årsomsætning fra en hel del medlemmer. Sidste frist var den 20. november 2020, og vi skal bruge jeres årsomsætning for at kunne udstede en kontingentfaktura.

Årets kontingent er, som I sikkert husker, baseret på senest, afsluttede regnskab.

DERFOR: Send os snarest muligt information om omsætning i form af jeres seneste regnskab, hvoraf omsætningen fremgår. Alternativt kan I sende en revisorerklæring om, hvilket trin, I befinder jer på på kontingentskalaen. Kontingentet for 2021 er som vi har oplyst en del gange, nedsat med 30 pct. i forhold til 2020, og det er i 2021 endda muligt at dele betalingen op i to med forfald den 15. februar og den 15. august 2021.

Læs alle detaljer om dette og kontingentet i øvrigt her.  Info skal sendes til Louise Alkjær på lal@travelassoc.dk.

Sidste frist er den 18. januar 2021

Vi skal modtage dokumentationen om jeres seneste års-omsætning senest den 18. januar 2021, og husk i den forbindelse, at det IKKE er 2020-omsætningen vi skal have dokumentation for!

Modtager vi ikke information om omsætning senest mandag den 18. januar, udsteder bogholderiet automatisk en faktura baseret på det kontingenttrin du lå på i 2020 + ét kontingentniveau.

Man kommer på den måde, muligvis, til at betale for et højere kontingentniveau end ens omsætning tilskriver. Hvis der udskrives en faktura uden underliggende årsomsætningstal, vil der heller ikke være mulighed for at få opdelt betalingen på denne faktura. Fakturaen skal derfor betales senest den 15. februar 2021.

Rykker for spørgsmål til samråd med Erhvervsministeren

I særmeddelelse #02/2021, som vi sendte tirsdag formiddag, opfordrede vi medlemmerne til at sende os beskrivelser af de vanskeligheder, der har været i forbindelse med hjælpepakker, udbetalinger med mere. Læs særmeddelelsen her. DRF videregiver informationerne til Folketingets Erhvervsudvalg, hvor vi har en række meget nære og lydhøre kontakter.

Erhvervsudvalgets ordførere har selv efterspurgt input fra branchen. Men vi har ikke hørt ret meget fra jer. Skriv derfor til drf@travelassoc.dk, hvis du har oplysninger eller et konkret spørgsmål, du mener vi bør videregive til ordførerne. Vi skal have oplysningerne/dit spørgsmål senest i dag, fredag den 8. januar kl. 16.00.

Venlig hilsen

Danmarks Rejsebureau Forening
Vodroffsvej 32
DK-1900 Frederiksberg C.
CVR. Nr.: 20 77 03 17
E-mail: drf@travelassoc.dk
www.travelassoc.dk